Brain Imaging of Multimodal Communication in Development

How does a child's brain process the multimodal aspects of language?

Over ons EEG experiment

Wanneer u op deze link klikt, kunt u een video bekijken van Sofia die heeft deelgenomen aan het onderzoek. U kunt zien hoe het onderzoek verloopt en Sofia vertelt wat ze moest doen en hoe ze het vond.

(Video is gemaakt door de vader van Sofia, Roy van Veen)

Please click here for the English Version ‘About our EEG experiment’.

In dagelijkse gesprekken gebruiken mensen vaak handgebaren tijdens het praten. Onderzoek heeft aangetoond dat deze gebaren een belangrijk element vormen in onze dagelijkse communicatie. Volwassen kunnen de informatie die ze in een gesprek horen gemakkelijk combineren met de visuele informatie die de handen overbrengen. Over de vraag of kinderen de gebaren die gepaard gaan met spraak makkelijk kunnen begrijpen is echter weinig bekend. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe dit proces bij kinderen verloopt.

Gesture research EEG_child-153600Tijdens dit onderzoek gaan wij kijken hoe de hersenen de informatie verwerken die door handgebaren wordt overgebracht en hoe dit wordt geïntegreerd in spraak. Hiervoor maken wij gebruik van Elektro-EncefaloGrafie (EEG). Dit is een veilige en pijnloze manier om de activiteit van de hersenen te registreren met behulp van meetelektroden. Uw kind krijgt geen stoffen toegediend en de elektroden komen niet in contact met de hersenen. De elektroden hebben geen invloed op de elektrische activiteit in de hersenen, ze dienen enkel om de hersenactiviteit te registreren.

Gesture research EEG_child-153594.jpgVoor het onderzoek krijgt uw kind een kapje (een soort badmuts) op het hoofd gezet, waarin een groot aantal meetelektroden wordt bevestigd. Met behulp van de meetelektroden kan de elektrische activiteit van de hersenen worden opgepikt, gemeten en vastgelegd. Uw kind krijgt een aantal korte videofragmenten te zien. Vervolgens vragen we uw kind een aantal vragen te beantwoorden over de videofragmenten.

De procedure die wordt gevolgd bij het afnemen van dit experiment voldoet aan de eisen die gesteld worden door de Ethische Toetsingscommissie (ETC) Geesteswetenschappen.

De meetprocedure duurt ongeveer 45 minuten. In totaal, inclusief de voorbereiding en het haren wassen aan het eind, zal het experiment ongeveer 2 uur duren. Tijdens het hele experiment is er een experimentleider aanwezig. Voor de ouder(s) is er plaats om te wachten op het kind naast de experimentruimte. Aan het eind van het experiment krijgt elk deelnemend kind een certificaat en een klein presentje. Voor de ouders is er een vergoeding beschikbaar van € 30,00. Eventueel gemaakte reiskosten worden tevens vergoed.

Risico’s en ongemakken

Het EEG onderzoek heeft een verwaarloosbaar risico voor uw kind. Uw kind krijgt geen stoffen toegediend en de elektroden komen niet in contact met de hersenen. Ook hebben de elektroden geen invloed op de elektrische activiteit in de hersenen. De elektroden dienen enkel om de hersenactiviteit te registreren.

Vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens

De gegevens die we in dit onderzoek verzamelen, zullen door wetenschappers gebruikt worden voor artikelen en presentaties. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en bewaard volgens de bij het Max Planck Instituut geldende regels.

Vrijwilligheid

Uw kind doet vrijwillig mee aan dit onderzoek. Daarom kan uw kind op elk moment tijdens het onderzoek zijn/haar deelname stopzetten. Alle gegevens die we verzameld hebben,  worden dan definitief verwijderd.

Wil je meedoen? Klik hier!

%d bloggers like this: